poniedziałek, 20 maja

Wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim

Elementami składowymi decyzji dotyczących zakupu mieszkania lub domu, oprócz zagadnień związanych z usytuowaniem, powierzchnią użytkową/mieszkalną, powinny być również te mające również wpływ na cenę- standard i stan w chwili odbioru.  Najczęściej spotykanymi  jest wykończenie finalne- pod klucz lub najczęściej w stanie deweloperskim.

Odbiór w stanie surowym wiąże się z koniecznością jego wykończenia. Stan deweloperski, którego szczegółowy opis powinien być częścią umowy, co do którego istnieje duża dowolność i wiele opcji powinien określać dobór i wykorzystanie materiałów i prac.  Standardowo polega to na przekazaniu inwestycji z gotowymi do użycia instalacjami i ich przyłączami- grzewczymi w wybranym sposobie doprowadzania ciepła wraz z grzejnikami, wentylacyjnymi, systemem wodno-kanalizacyjnym, instalacją elektryczną i informatyczną. Obiekt powinien mieć położone tynki, wylane posadzki. Musi być zabezpieczony drzwiami zewnętrznymi i oknami, wraz z  parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.  W zależności od oferty dewelopera lub zawartej umowy w wykończenie może wchodzić „biały montaż”, typowy dla budynku wielorodzinnego lub dobrany indywidualnie.  

Oddzielne domy/segmentowce w stanie deweloperskim zazwyczaj mają ocieploną powierzchnię elewacji w wybranym sposobie oraz poddasze jeśli struktura budynku je przewiduje. Deweloperzy oferują dodatkowo schody i ogrodzenia. Dowolność zależy od oferty wykonawcy lub zasobności finansowej inwestora. Kwestii tych nie reguluje prawo budowlane ani inne przepisy. Przepisy, z wyjątkiem zagadnień dotyczących wytrzymałości i bezpieczeństwa  nie odnoszą się do rodzajów użytych materiałów, pozostawiając to do uzgodnień deweloper- klient. Wykończenie w tym stanie pozostaje zatem sprawą ustaleń.  Dotyczy to również tzw. podwyższonego stanu deweloperskiego z pakietami ponadnormatywnymi, negocjowanymi indywidualnie. W zakres prac mających na celu wyjście poza stan deweloperski, wchodzi montaż ościeżnic, prace malarskie lub tapetowanie. Niezbędnym do zamieszkania jest kompleksowe urządzenie kuchni i sanitariatów, montaż drzwi wewnętrznych i podłóg.

Stan „pod klucz” zdecydowanie odróżnia się od poprzedniego, ponieważ jest w nim obiektem gotowym do zamieszkania. Oczywiście, może być nim na zasadzie wykończenia zastosowanego uniwersalnie  lub w opcji indywidualnie, zawczasu ustalonej. Jest oczywistym, że koszt inwestycji w tych stanach będzie znacznie się różnił.