piątek, 14 czerwca

Budownictwo

Wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim
Budownictwo

Wykończenie mieszkania w stanie deweloperskim

Elementami składowymi decyzji dotyczących zakupu mieszkania lub domu, oprócz zagadnień związanych z usytuowaniem, powierzchnią użytkową/mieszkalną, powinny być również te mające również wpływ na cenę- standard i stan w chwili odbioru.  Najczęściej spotykanymi  jest wykończenie finalne- pod klucz lub najczęściej w stanie deweloperskim. Odbiór w stanie surowym wiąże się z koniecznością jego wykończenia. Stan deweloperski, którego szczegółowy opis powinien być częścią umowy, co do którego istnieje duża dowolność i wiele opcji powinien określać dobór i wykorzystanie materiałów i prac.  Standardowo polega to na przekazaniu inwestycji z gotowymi do użycia instalacjami i ich przyłączami- grzewczymi w wybranym sposobie doprowadzania ciepła wraz z grzejnikami, wentylacyjnymi, sys...
Prefabrykowane hale z betonu
Budownictwo

Prefabrykowane hale z betonu

Hale betonowe z materiału bardzo dobrze odpornego na ściskanie, gorzej radzą sobie  z rozciąganiem. Konstrukcje z betonu są wzmacniane i mogą być zbrojone, ale tylko wtedy, kiedy wartość zbrojenia będzie mniejsza niż wartość minimalna dla elementu żelbetowego. Budynki betonowe w tej formie oraz inne budowle składają się z betonu oraz ułożonej odpowiednio stali zbrojeniowej. Istotne jest to, że stal bardzo dobrze pracuje przy rozciąganiu, a beton dobrze pracuje na ściskanie. Z tych powodów betonowe hale z dodatkiem stali, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem dobrze się sprawdzają. Mankamentem jest czas powstania konstrukcji w tej formie, nie różniąc się od czasu wznoszenia konstrukcji betonowych. Jednakże dostępne są moduły hal. Udział prefabrykacji obejmuje wznoszenie obiektów ...