czwartek, 18 lipca

Prefabrykowane hale z betonu

Hale betonowe z materiału bardzo dobrze odpornego na ściskanie, gorzej radzą sobie  z rozciąganiem. Konstrukcje z betonu są wzmacniane i mogą być zbrojone, ale tylko wtedy, kiedy wartość zbrojenia będzie mniejsza niż wartość minimalna dla elementu żelbetowego. Budynki betonowe w tej formie oraz inne budowle składają się z betonu oraz ułożonej odpowiednio stali zbrojeniowej. Istotne jest to, że stal bardzo dobrze pracuje przy rozciąganiu, a beton dobrze pracuje na ściskanie. Z tych powodów betonowe hale z dodatkiem stali, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem dobrze się sprawdzają. Mankamentem jest czas powstania konstrukcji w tej formie, nie różniąc się od czasu wznoszenia konstrukcji betonowych. Jednakże dostępne są moduły hal.

Udział prefabrykacji obejmuje wznoszenie obiektów przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej- stadionów, hal sportowych. Wcześniejszej wytworzone elementy konstrukcyjne, połączone w procesie montażu tworzą zaprojektowany obiekt budowlany w różnych układach konstrukcyjnych: portalowych, szkieletowych i powłokowych. Zaletami takiego rozwiązania jest czas realizacji ograniczony do montażu modułów o zamówionych parametrach wytrzymałościowych;  typizacja konstrukcji, ujednolicenie, uproszczenie konstrukcji budynku. Powtarzalność elementów obniża koszty inwestycji, ale nie ogranicza kształtowanie form architektonicznych; wysoka jakość wykonanych obiektów wynikająca z ustalonych  norm i przepisów; względy ekonomiczne, związane z doborem rodzaju konstrukcji- kosztów konserwacji budynku, zabezpieczenia ppoż. i BHP, koszty ogrzewania, zabezpieczeń ze względu na poziom agresywności środowiska; Konstrukcje betonowe są zdolne spełniać wysokie wymogi pożarowe uwzględniane na etapie projektowania- ognioodporność  REI 240. Zaletą prefabrykatów betonowych jest również to, że nie musimy ich zabezpieczać przeciw pożarem, dodatkowymi powłokami p. poż.

Materiał do budowy spełnia najwyższe klasy wytrzymałościowe C30/37, C40/50, C50/60- prefabrykaty betonowe posiadają bardzo dużą nośność i odporność na wielkie obciążenia.  ]Różnej wielkości obiekty, mogą być wykorzystywane jako magazyny, lub budynki przemysłowe czy produkcyjne, budowane od fundamentów, poprzez stropy oddzielające konkretne poziomy, do żelbetonowego dachu. Półprodukty betonowe i żelbetowe są ze sobą kompatybilne, co skraca proces montażu i budowy hali. Solidność zapewnia długotrwałą i pewną inwestycję, oraz korzystny stosunek koszt-efekt.

Najczęściej obiekty magazynowe projektowane są na podstawie siatki słupów 12 x 24 m, konstrukcja dachowa to sprężone dźwigary dwuspadowych o rozpiętości 24 m w rozstawie co 6 m oparte na sprężonych dźwigarach rozpiętości 12 m. Hale produkcyjne mogą być prostymi jednokondygnacyjnymi budynkami jednonawowymi lub wielokondygnacyjnymi budynkami wielonawowymi, wyposażonymi w suwnice, antresole lub stropy techniczne. Rozpiętość przęseł może wynosić 12÷40 m. Zastosowanie dachowych dźwigarów strunobetonowych umożliwia montaż urządzeń technicznych lub chłodniczych na dachu budynku.