piątek, 14 czerwca

Księgi handlowe – czym są i dlaczego powinno Cię to interesować?

Rozliczanie działalności gospodarczej może odbywać się na zasadzie uproszczonej (np. przy spółce cywilnej, jawnej czy jednoosobowej działalności gospodarczej), jak również pełnej, która dotyczy głównie osobowości prawnych. Ta druga metoda pozwala na uzyskanie znacznych korzyści, szczególnie w odniesieniu do większych podmiotów, ale wiąże się bardzo często z dodatkowymi obowiązkami, jak np. prowadzeniem ksiąg handlowych. Ile wynoszą limity i co warto wiedzieć o tym narzędziu?

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Oczywiście nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić księgi handlowe – obowiązek zestawiania każdego wydarzenia gospodarczego w firmie ciąży na spółkach kapitałowych, ale również na osobach fizycznych i spółkach, których przychody przekraczają dwa miliony euro w roku poprzednim. Są one związane z przejściem na pełną księgowość i w związku z tym nawet wiele mniejszych podmiotów decyduje się na tę formę rozliczania.

Księgi handlowe – krok po kroku

Dzisiaj są one księgami już raczej z nazwy – całość prowadzona jest elektronicznie, najczęściej w specjalnie opracowanym programie księgowym. W ich skład wchodzi m.in. dziennik, który zawiera chronologiczny opis zdarzeń gospodarczych w spółce. Są one numerowane, a całość obrotów liczona w sposób ciągły. Innym elementem jest księga główna, w której prowadzona jest ewidencja księgowa w systemie podwójnego zapisu (każda operacja jest księgowana na dwóch kontach równocześnie). W księdze głównej znajdują się analogiczne do dziennika zapisy, ale w porządku systematycznym. Księgi handlowe powinny również obejmować księgi pomocnicze (które znów zawierają te same informacje, ale z dodatkowymi informacjami; wykorzystuje się je np. do ewidencji środków trwałych czy rozrachunków z innymi podmiotami), zestawienie obrotów i sald (bilans próbny), inwentarz (zestawienie aktywów i pasywów wykonywane w określonych interwałach).

Na upartego prowadzenie ksiąg handlowych Łódź można wykonywać samodzielne, jednak w praktyce niemal nikt się na to nie decyduje. Wymagają one bowiem sporej, bieżąco uzupełnianej wiedzy, a także ogromnej ilości wolnego czasu – dlatego lepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego lub księgowego.