piątek, 14 czerwca

Jak na klienta oddziałuje reklama

Reklama ma swoich zwolenników i przeciwników. Pierwsi uważają, że jest potrzebna – wspiera handel, pomaga budować markę, stanowi źródło informacji dla konsumentów o nowym produkcie lub też usłudze. Przeciwnicy zarzucają reklamie przede wszystkim negatywny wpływ na świadomość i podświadomość człowieka – zarzuty dotyczą m.in. wymyślnych kampanii, w których występują modelki, i które sprawiają, że samoocena kobiet (w różnym wieku) ulega obniżeniu, reklam jedzenia, które sprawiają, że oglądający spoty spożywają o ok. 4% więcej niezdrowych przekąsek, przedstawionego wyidealizowanego i bogatego świata, który odwołuje się do zwiększonej chęci posiadania. To jak naprawdę działa reklama, jak oddziaływuje na zachowania konsumentów stanowi obiekt badań od wielu lat. Jedną z teorii, która próbuje wyjaśnić mechanizm działania reklamy jest model model AIDA, który przedstawia się następująco: świadomość -> zainteresowanie ->chęć posiadania -> działanie. Interpretując kolejne etapy modelu, można dojść do wniosku, że reklama nie działa na człowieka w sposób natychmiastowy. Zanim wywoła u niego pragnienie posiadania danego produktu lub skorzystania z usługi, musi nastąpić faza zainteresowania, czyli zaznajamiania i zbierania informacji. Gdy pojawi się potrzeba, wtedy u konsumenta wystąpi chęć posiadania tego właśnie, a nie innego produktu, a to z kolei doprowadzi do następnego etapu, czyli działania. Reklamy bardzo często są skuteczne, w końcu pracują nad nimi sztaby specjalistów. Oddziałują na każdego, lecz na każdego inaczej.